Listen to this page using ReadSpeaker

Delaware News Pages Tagged With: "an kreyol ayisyen"

Gouvènè Carney, DPH Anonse Chanjman Majè nan Restriksyon COVID-19 yo

Apati 21 me, pifò restriksyon sou kapasite yo anile; Moun Delaware yo dwe swiv direktiv CDC yo konsènan mask lè yo deyò; pi gwo evènman egzije toujou pou gen apwobasyon plan an nan DPH WILMINGTON, Del. — Gouvènè John Carney ak Divizyon Sante Piblik Delaware (Division of Public Health, DPH) te anonse nan Madi a […] Pages Tagged With: "an kreyol ayisyen"

Gouvènè Carney, DPH Anonse Chanjman Majè nan Restriksyon COVID-19 yo

Apati 21 me, pifò restriksyon sou kapasite yo anile; Moun Delaware yo dwe swiv direktiv CDC yo konsènan mask lè yo deyò; pi gwo evènman egzije toujou pou gen apwobasyon plan an nan DPH WILMINGTON, Del. — Gouvènè John Carney ak Divizyon Sante Piblik Delaware (Division of Public Health, DPH) te anonse nan Madi a […]